Anketa

Jak se Vám líbí moje stránky?

Ano (2 425)
Ne (56)

Celkový počet hlasů: 2531

 

Informace o mně

Pracuji jako daňový poradce zapsaný od listopadu 1994 do seznamu vedeného Komorou daňových poradců České republiky.

Daňový poradce poskytuje právní pomoc a finančně ekonomické rady ve věcech daní, odvodů, poplatků a jiných podobných plateb, jakož i ve věcech, které s daněmi přímo souvisejí.  

Poskytuji poradenství v oblasti daní z pířjmů právnických i fyzických osob, daně z přidané hodnoty, silniční daně, majetkových daní i tzv. trojdaně.  Mým oblíbeným tématem je však správa daní upravovaná daňovým řádem.

 V poslední době se specializuji na problémy poplatníků související s daňovými  kontrolami finančních úřadů.   Zastupuji nejen klienty, kterým vedeme účetnictví nebo daňovou evidenci v naší kanceláři,  ale i ty, kteří se na mě obrátí již v průběhu daňové kontroly. Za více jak dvacet let praxe mám - věřte - bohaté zkušenosti.

V rámci rozšiřování kvalifikace a profesních znalostí jsem v červnu roku 2009 úspěšně složila zkoušky insolvenčních správců dle nového zákona  č.182/2006 Sb. o úpadku a způsobech jeho řešení, jenž nahradil zákon č. 328/1991 Sb.,o konkursu a vyrovnání.  Ministerstvem spravedlnosti ČR mi bylo vydáno povolení vykonávat činnost insolvenčního správce v září roku 2009.  Jsem členem Asociace insolvenčních správců ČR. Podívejte se na www.insolvence-fiantova.cz.

Společnost s ručením omezeným Ing. Alena Fiantová, s. r.o . se specializuje na vedení účetnictví či daňové evidence. Pochopitelně řešíme pro klienty celou řadu s tím spojených záležitostí.

V týmu několika kolegyň se zabýváme  účetnictvím, daňovou evidencí, účetním a ekonomickým poradenstvím, zpracováním mezd včetně statistických výkazů.   Naší vizí je poskytnout klientům komplexní služby od založení a vzniku společnosti po celou dobu jejich podnikatelské činnosti s ohledem na nejrůznější povinnosti vůči státu, které je mohou potkat.

Při své práci běžně pracujeme s aktuálním zněním daňových zákonů včetně zákona o účetnictví. Naši klienti jsou pravidelně informováni o finančním stavu své firmy. Ke konci zdaňovacího období provádíme v úzké spolupráci s klientem jeho daňovou optimalizaci. Samozřejmostí je spolupráce s právníkem, auditorem či kolegou daňovým poradcem.

Snažíme se poskytovat  veškerý komplexní "kancelářský" servis tak, aby klienti mohli v klidu podnikat a všechny s tím související povinnosti měli v pořádku. Zastupujeme je i při jednání na úřadech, při kontrolách apod.

Těsíme se na spolupráci s Vámi.

Ing. Alena Fiantová a kolektiv

Ing. Alena Fiantová je řádným členem Asociace insolvenčních správců.

Asociace insolvenčních správců

 

Ing. Alena Fiantová je řádným členm Komory daňových poradců České republiky.

Komora daňových poradců ČR

 

 

Kontakt

Ing. Alena Fiantová třída Tomáše Bati 332, Otrokovice mobil 602 716 707 alena@fianta.cz alena.fiantova@volny.cz danovy.poradce@email.cz